Fra 14. november til 23.november går Norges første klimarettssak for Oslo tingrett. Retten skal avgjøre om regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf. Støtt klimasøksmålet mot staten ved å gi ditt bidrag.
... Les mer

Gi et valgfritt beløp til klimasøksmålet

Vi ønsker å samle inn 1000000 NOK
Kampanjen avsluttes 2017-12-31 00:00 Europe/Oslo.


Bidra til prosjektet

494.958 NOK

Innsamlet av 1.000.000 NOK.

17

dager igjen.

49% Innsamlet
NOK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Velg denne! All gone!

Støtt med NOK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} giver {{ reward.stock_reserved }} givere
NOK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


Velg denne!

Gi valgfritt beløp (ingen belønning)

Team

Ingrid Skjoldvær

Natur og Ungdom

Truls Gulowsen

Greenpeace

Ingrid K Sunde

Researcher/student

Steinar Høiback

Besteforeldrenes klimaaksjon

Mer informasjon

Hva er saken?

Grunnlovens § 112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Klimasøksmåletomhandler ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.

Det er vår plikt å handle når politikerne svikter. Klimasøksmålet er folkets rettssak. Den er fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenns, men alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima. Hjelp oss å vise at vi er mange som står bak klimasøksmålet og sier nei til oljeboring i Arktis!

Her kan du lese stevningen som ble levert til Oslo tingrett 18. oktober i 2016.

Skal vi unngå katastrofale klimaendringer må mesteparten av alt fossilt brensel som er oppdaget bli liggende i bakken. I stedet går regjeringen i stikk motsatt retning, og åpner for å lete etter mer olje og gass i en rekke nye felt i våre mest sårbare naturområder.

I sommer boret Statoil den kontroversielle oljebrønnen Korpfjell helt nord i Barentshavet. Det var første gang på over 20 år at regjeringen tillot oljeboring i et helt nytt havområde på norsk sokkel. Dette til tross for at lovligheten til oljeboringen skal til behandling i Oslo tingrett denne høsten.

Vi må ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å stoppe klimaendringene. Når politikerne ikke holder seg innenfor lovens rammer, er det vår plikt å handle. Klimarettssaken vil avgjøre om mer oljeboring i Arktis er forenlig med grunnlovens miljøparagraf.

Hva skal pengene brukes til?

Klimasøksmålet har solid forankring i juridisk fagkompetanse og mange gode støttespillere. Men motparten, den norske stat, er en mektig og ressurssterk aktør, og vi trenger et sterkt advokatteam skal vi kunne føre en sterk sak med argumentene som er viktig for oss og framtidige generasjoner. Vi trenger derfor all støtte vi kan få.

Da stevningen ble levert høsten 2016 skapte det stor oppmerksomhet, og på få uker samlet vi inn over en halv million kroner fra personer som støttet saken. Disse pengene har vi brukt til å lage nettside, logo og informasjonsmateriell som brukes til å spre informasjon om saken. Det aller meste går likevel til advokatutgifter. Vi regner med at søksmålet vil koste over 1 million i året, og vi er dedikert til å ta saken helt til Høyesterett om nødvendig. Hvert bidrag vi får inn vil bidra til at vi faktisk greier det.

Rettssaken er en viktig anledning til å skape debatt og oppmerksomhet om oljeboring. 20 % av pengene vi samler inn vil gå til informasjonsarbeid for å nå bredest mulig ut med saken. Alt utover dette vil gå til det juridiske arbeidet. Pengene vil forvaltes av Foreningen Grunnloven § 112 på vegne av flere organisasjoner. Jo mer penger vi får inn, jo sterkere sak kan vi bygge opp i retten. Ditt bidrag er en stemme som krever et levelig klima for framtidige generasjoner!

Hva har vi oppnådd?

Klimasøksmålet har allerede fått stor oppmerksomhet verden over og har levert en rekke konkrete resultater. Her er noen av dem:

Klimasøksmål Arktis har fått god mediedekning og har bidratt til å sette klimaspørsmål på dagsordenen. Spørsmålet om framtidig oljeutvinning og behovet for omstilling har blitt et langt viktigere politisk tema enn tidligere, og fikk blant annet stor oppmerksomhet i årets valgkamp.

Skuespiller Emma Thompson var på Skavlan og snakket om søksmålet og viktigheten av å stanse ny norsk oljeutvinning i Arktis for et stort antall TV-seere.

Klimasøksmålet har styrket debatten om framtidig norsk oljevirksomhet, og engasjert nye stemmer i klimadebatten. Blant annet har mange jurister som ikke tidligere har uttalt seg om klima, nå kommet på banen. Jusprofessor ved Universitetet i Bergen Jørn Øyrehagen Sunde hadde et langt innslag om klimasøksmålet i Verdibørsen på NRK P2 4. oktober i år.

Søksmålet og oppmerksomheten det har fått har sannsynligvis også bidratt til at det nå er et flertall av Norges befolkning som vil la oljen ligge av hensyn til klimaet.

Klimasøksmålet har stimulert til samarbeid mellom ulike typer aktører og skapt nye allianser i klimaarbeidet. En rekke miljøorganisasjoner jobber sammen om å fremme saken, og samarbeider tett med blant annet forskere, jurister, næringsliv, kunstnere og andre engasjerte enkeltpersoner. Klimasøksmål Arktis er en koalisjon som er åpen for alle som ønsker å delta.

Klimasøksmål Arktis har generert lokal aktivitet av ulik karakter. Det har blitt avholdt en rekke ulike informasjons- og debattmøter, politiske markeringer og kulturelle arrangementer på ulike steder i landet.

Flere tusen givere har bidratt i en kronerulling for å finansiere klimasøksmålet. Første runde av innsamlingen høsten 2016 vant pris for vellykket crowdfunding.

Søksmålet har inspirert kunstnere. Morten Traaviks spektakulære teaterprosjekt «Århundrets rettssak», en klimarettssak om oljeutvinning i Barentshavet som utspilte seg i et amfiteater av is i Kirkenes i februar i år, vant kritikerlagets teaterkritikerpris for 2016/2017.

Utredninger og forberedelser til rettssaken har ført til ny kunnskap om Grunnlovens miljøparagraf. Gjennom domstolenes uttalelser vil kunnskapsgrunnlaget styrkes ytterligere.

Gjennom arbeidet med klimarettssaken er det avslørt slurv i statens arbeid med konsekvensutredninger knyttet til framtidig oljeutvinning. En regnefeil på 130 milliarder fra departementets side ble oppdaget først da økonomiforskere skrev en rapport om statens vurderinger av det økonomiske grunnlaget for konsekvensutredning på oppdrag fra saksøkerne i klimarettssaken.

Vil du vite mer? Hør podkasten om klimasøksmålet

Mer om oss:

Klimasøksmål Arktis er en åpen koalisjon av organisasjoner og enkeltpersoner som støtter rettssaken mot norsk oljeutvinning i Barentshavet. Greenpeace og Natur og Ungdom er saksøkere og tar avgjørelser knyttet til selve søksmålet, med Besteforeldrenes klimaaksjon som partshjelp.

Klimasøksmål Arktis er imidlertid åpent for alle som ønsker å bidra, både for enkeltpersoner og organisasjoner. Spire, Concerned Students Norway og Concerned Artists Norway er aktive støttespillere. En rekke andre organisasjoner og grupperinger, som Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, WWF, Norsk Klimanettverk, Changemaker, Concerned Scientists Norway og Norsk nettverk for klima og helse, har uttrykt støtte til søksmålet.

En arbeidsgruppe med representanter fra ulike organisasjoner, samt andre engasjerte enkeltpersoner, jobber for å fremme klimasøksmålet og skape oppmerksomhet om temaet gjennom aktiviteter, innsamlingsaksjoner og kampanjer.

Vi trenger all den hjelpen vi kan få til å forberede saken – et folkets søksmål som skal stanse uansvarlig oljeutvinning i klimakrisens tid.

Gaver

Gir du store beløp, får du en liten takk i posten. I menyen til høyre ser du hvilket beløp som gir hva.

Du kan også hjelpe oss via:

Vipps. Nummeret vårt er 13960. Skriv gjerne inn ditt navn og e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg med mer informasjon om arbeidet vårt.

Direkte på kontonummer 1254.62.25702. Merk betalingen med navn og gjerne også e-postadresse.

SMS med kodeord «NU arktis» til 2377.

{{ userName(backer) }}

{{ backer.short_description }}

Gi et valgfritt beløp til klimasøksmålet

Vi ønsker å samle inn 1000000 NOK
Kampanjen avsluttes 2017-12-31 00:00 Europe/Oslo.


Bidra til prosjektet

494.958 NOK

Innsamlet av 1.000.000 NOK.

17

dager igjen.

49% Innsamlet
NOK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Velg denne! All gone!

Støtt med NOK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} giver {{ reward.stock_reserved }} givere
NOK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


Velg denne!

Gi valgfritt beløp (ingen belønning)

Association Constitution §112 © 2017