14. november starter Norges første klimarettssak. Da skal Oslo tingrett avgjøre om regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf. Støtt klimasøksmålet ved å gi ditt bidrag.
... Les mer

Gi et valgfritt beløp til klimasøksmålet

Vi ønsker å samle inn 1000000 NOK
Kampanjen avsluttes 2017-11-22 00:00 Europe/Oslo.


Bidra til prosjektet

112.057 NOK

Innsamlet av 1.000.000 NOK.

60

dager igjen.

11% Innsamlet
NOK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Velg denne! All gone!

Støtt med NOK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} giver {{ reward.stock_reserved }} givere
NOK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


Velg denne!

Gi valgfritt beløp (ingen belønning)

Team

Torgeir Vestre

Natur og Ungdom

Erlend Tellnes

Greenpeace

Andreas Randøy

Natur og Ungdom

Thor Due

Natur og Ungdom

Sara Andersen Vågenes

Natur og Ungdom

Marion Grau

Professor i teologi

Astrid Nordang

Forfatter

Ingrid K Sunde

Researcher/student

Mer informasjon

Hva er saken?

I fjor ga en norsk regjering for første gang på tjue år tillatelser til oljeleting i helt nye områder på norsk sokkel. En rekke av blokkene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis. Nå tar vi regjeringens tildeling av oljelisenser i Barentshavet til retten for å bryte med Grunnlovens miljøparagraf.
Grunnlovens § 112 slår fast at borgerne, inkludert fremtidige generasjoner, har rett til et sunt miljø og et levelig klima, og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten.

Norgeshistoriens første klimarettssak vil gå for Oslo tingrett 14.-22. november. Dette er en folkets rettssak, fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenn, men alle menneskers rett til et sunt og levelig klima. Hjelp oss å vise at vi er mange som står bak klimasøksmålet og sier nei til olje i Arktis!

Skal vi unngå katastrofale klimaendringer, må mesteparten av alt fossilt brensel som er oppdaget bli liggende i bakken. I stedet går altså Norge i stikk motsatt retning, og åpner for å lete etter mer olje og gass i en rekke nye felt. I Paris-avtalen forpliktet Norge seg sammen med EU til å kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Det er bare 13 år til. Finner oljeselskapene mer olje i de nye områdene, vil det ta mange år før feltene vil være i drift, og på det tidspunktet skal utslippene våre alt være kraftig redusert. Det er også uenighet om hvor lønnsom utvinning i nye felter vil bli. Mange har begynt å ta inn over seg at ny oljeboring er det siste vi trenger, og motstanden mot ny oljeboring øker i folket. Det norske klimasøksmålet har vært omtalt i utenlandske medier som The Guardian og Financial Times, og nå er verdens øyne rettet mot oss. I tillegg til å gi svar på hvilke rettslige skranker som finnes, vil klimarettssaken skape oppmerksomhet om forholdet mellom norsk olje- og klimapolitikk. Les mer om søksmålet her.

Hvem er vi?

Klimasøksmål Arktis er en åpen koalisjon av organisasjoner og enkeltpersoner som støtter rettssaken mot norsk oljeutvinning i Barentshavet. Greenpeace og Natur og Ungdom er saksøkere og tar avgjørelser knyttet til selve søksmålet, med Besteforeldrenes klimaaksjon som partshjelp. Klimasøksmål Arktis er imidlertid åpent for alle som ønsker, både for enkeltpersoner og organisasjoner. Spire, Concerned Students Norway og Concerned Artists Norway er aktive støttespillere. En rekke andre organisasjoner og grupperinger, som Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, WWF, Norsk Klimanettverk, Changemaker, Concerned Scientists Norway og Norsk nettverk for klima og helse, har uttrykt støtte til søksmålet. En arbeidsgruppe med representanter fra ulike organisasjoner, samt andre engasjerte enkeltpersoner, jobber for å fremme klimasøksmålet og skape oppmerksomhet om temaet gjennom aktiviteter, innsamlingsaksjoner og kampanjer. Vi trenger all den hjelpen vi kan få til å forberede saken – et folkets søksmål som skal stanse uansvarlig oljeutvinning i klimakrisens tid. Vi har startet en kronerulling for å samle inn penger til juridisk bistand og informasjonsarbeid, og håper så mange som mulig vil bidra.

Hva skal pengene brukes til?

Klimasøksmålet har solid forankring i juridisk fagkompetanse og mange gode støttespillere. Men motparten, den norske stat, er en mektig og ressurssterk aktør, og vi trenger et sterkt advokatteam skal vi kunne føre en sterk sak med argumentene som er viktig for oss og framtidige generasjoner. Vi trenger derfor all støtte vi kan få. Da stevningen ble levert høsten 2016 skapte det stor oppmerksomhet, og på få uker samlet vi inn over en halv million kroner fra personer som støttet saken. Disse pengene har vi brukt til å lage nettside, logo og informasjonsmateriell som brukes til å spre informasjon om saken. Det aller meste går likevel til advokatutgifter. Vi regner med at søksmålet vil koste over 1 million i året, og vi er dedikert til å ta saken helt til Høyesterett om nødvendig. Hvert bidrag vi får inn vil bidra til at vi faktisk greier det.

Rettssaken er en viktig anledning til å skape debatt og oppmerksomhet om oljeboring. 20 % av pengene vi samler inn vil gå til informasjonsarbeid for å nå bredest mulig ut med saken. Alt utover dette vil gå til det juridiske arbeidet. Pengene vil forvaltes av Foreningen Grunnloven § 112 på vegne av flere organisasjoner. Jo mer penger vi får inn, jo sterkere sak kan vi bygge opp i retten. Ditt bidrag er en stemme som krever et levelig klima for framtidige generasjoner! Les mer på vår hjemmeside.

Gaver

Gir du store beløp, får du en liten takk i posten. I menyen til høyre ser du hvilket beløp som gir hva.

Du kan også hjelpe oss via:

Vipps. Nummeret vårt er 13960. Skriv gjerne inn ditt navn og e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg med mer informasjon om arbeidet vårt.

Direkte på kontonummer 1254.62.25702. Merk betalingen med navn og gjerne også e-postadresse.

SMS med kodeord «NU arktis» til 2377.

{{ userName(backer) }}

{{ backer.short_description }}

Gi et valgfritt beløp til klimasøksmålet

Vi ønsker å samle inn 1000000 NOK
Kampanjen avsluttes 2017-11-22 00:00 Europe/Oslo.


Bidra til prosjektet

112.057 NOK

Innsamlet av 1.000.000 NOK.

60

dager igjen.

11% Innsamlet
NOK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Velg denne! All gone!

Støtt med NOK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} giver {{ reward.stock_reserved }} givere
NOK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


Velg denne!

Gi valgfritt beløp (ingen belønning)

Association Constitution §112 © 2017