Oppdatert 14.10.2016

1.-Vilkår for bruk.

1.1.- Vennligst les gjennom bruksvilkårene før du bruker tjenestene som tilbys av Funde.no AS (Heretter referert til som «Funde» eller «Selskapet»). Denne avtalen fastsetter de juridisk bindende vilkårene for din bruk av nettstedet www.funde.com (heretter referert til som «nettstedet»).Ved å bruke tjenesten på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, å besøke eller surfe på nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke samtykker med vilkårene for bruk, vennligst ikke bruk nettstedet eller tjenesten.

1.2.- Tjenesten tilbys med forbehold om aksept av alle vilkårene og betingelsene for bruk, herunder vilkår for personvern, tilgjengelig under: Personvern

1.3.- Selskapet forbeholder seg retten til å etter eget skjønn endre eller erstatte bruksvilkårene ved å legge ut oppdaterte vilkår på nettstedet. Datoen for når avtalen sist er endret vil bli lagt ut på toppen av denne siden. Det er ditt ansvar å sjekke bruksvilkårene for endringer. Din fortsatte bruk av tjenesten etter kunngjøring av endringer i bruksvilkårene betyr at du aksepterer disse endringene.

2.- Brukere

2.1.- Alle besøkende til www.funde.no, enten de er registrert eller ikke, er brukere ( heretter referert til som «Brukere»).

2.2.- Tjenesten er bare tilgjengelig for personer som er minst atten (18) år gammel og myndig i din jurisdiksjon. Enhver bruk eller tilgang til nettstedet av noen under atten (18) eller under myndighetsalder er uautorisert, ulisensiert og i strid med disse vilkårene for bruk. Ved å bruke tjenesten eller nettsiden, garanterer du at du er en person som er over atten (18) år gammel og myndig i din jurisdiksjon til å inngå en bindende kontrakt.

2.3.- Bedrifter og virksomheter må være representert med en person som er atten (18) år eller eldre, som er representant for aktivitetene på nettstedet.

2.4.- Selskapet er ikke forpliktet til å akseptere ethvert individ som en bruker og kan etter eget skjønn, nekte å tilby tjenesten til en person eller enhet, og kan endre kriteriene for dette når som helst. Denne bestemmelsen er ugyldig der det er forbudt ved lov, og retten til å få tilgang til tjenesten oppheves derfor i disse jurisdiksjonene.

3.- Registrering

3.1.- Du kan se innholdet på nettstedet uten å registrere deg, men som en betingelse for å bruke visse aspekter av tjenesten, er du pålagt å registrere seg hos selskapet og velge et påloggingsnavn og passord . Selskapet kan kreve fra deg ytterligere informasjon som vil hjelpe til å autentisere identiteten din når du logger inn i fremtiden («unike identifikatorer»). Du skal gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon ved registrering. Unnlatelse av oppdatert informasjon ved registrering utgjør et brudd på vilkårene for bruk, noe som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av kontoen din.

3.2.- Ved registrering av påloggingsnavn, skal du ikke bruke navn eller begrep som; (i) er navnet på en annen person, med den hensikt å etterligne den personen; (ii) er underlagt rettighetene til en annen person, uten autorisasjon; eller (iii) er støtende, vulgært eller uanstendig. Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte eller avbryte registrering av påloggingsnavn som bryter med disse retningslinjene. I tillegg forbeholder selskapet seg retten til å slette eller endre påloggingsnavn, passord eller andre unike identifikatorer når som helst og uansett årsak.

3.3.- Du er selv ansvarlig for aktiviteten som skjer på kontoen din og for å hemmeligholde passordet ditt for nettstedet. Du skal aldri bruke en annens brukerkonto uten den tillatelse fra brukerens eier. Du må umiddelbart varsle selskapet skriftlig om eventuell uautorisert bruk av din konto eller andre kjente kontorelaterte sikkerhetsbrudd.

4.- Tjenesten

4.1.- Funde er en crowdfunding-plattform hvor skapere av prosjekter kan lage kampanjer for å finansiere prosjekter ved å tilby belønninger til støttespillere. Ved å opprette en innsamlingsaksjon på nettstedet, er det det prosjektskaper som tilbyr publikum muligheten til å inngå en avtale. Alle avtaler er utelukkende mellom nettstedets brukere, og er innenfor rammen av Lemon Ways (betalingsløsningen) forretningsmessige vilkår. Brukere som inngår i prosessen med prosjektskapere aksepterer disse vilkårene og er inne forstått med at de inngår en juridisk avtale mellom tre parter som inkluderer betalingsleverandøren Lemon Way og Funde.

4.2.- På nåværende versjon av nettstedet er det mulig å følge og/eller støtte prosjekter gjennom donasjoner og forpliktelser. Nettstedet gir et rammeverk for å sette opp og offentliggjøre prosjekter, og dermed gjøre det mulig å samle støtte til disse prosjektene. Nettstedet inneholder også en oversikt over prosjektenes satte milepæler/mål via et milepælsystem. Hvilke milepæler prosjektskapere ønsker i sine prosjekter er helt opp til skaperen selv. Senere i gjennomføringen av prosjektet er det opp til prosjektskaperen å informere om oppnådde milepæler og progresjonen av prosjektet til sine støttespillere og andre brukere som følger eller er involvert i prosjekt på andre måter.

4.3.- Skaperne av prosjektene bestemmer hvor mye finansiering som de mener er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet («Finansieringsmål»), og støttespillere kan støtte dette prosjektet i løpet av finansieringsperioden («Finansieringsperioden»).

4.4.- All økonomisk støtte som et prosjekt får vil bli samlet inn av betalingspartners betalingssystem. Ingenting av støtten vil bli overført til selskapets (Funde AS) kontoer.

4.5.- Økonomisk støtte er ikke refunderbart under prosjektperioden.

4.6 - Prosjektskapere er ansvarlig for å oppfylle alle avtalte belønninger. Funde AS er ikke ansvarlig for å ettergi belønninger.

5.- Retningslinjer for bruk av sosialt nettverk på funde.no

5.1.- Som betingelse for bruk bekrefter du å ikke bruke tjenesten til et formål som er forbudt i henhold til vilkårene for bruk eller for loven. Tjenesten er tilgjengelig for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Du er ansvarlig for all aktivitet i forbindelse med tjenesten. Du skal ikke selv, eller tillate en tredjepart, å bruke din konto til å utføre handlinger eller distribuere innhold som: a. krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, retten til reklame eller andre rettigheter til en annen person eller enhet, eller bryter noen lov eller avtale; b. du vet er falske, uriktige eller villedende; c. er ulovlig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, villedende, uredelig, uanstendig, støtende, blasfemisk eller krenkende for andres privatliv; d. utgjør uoppfordret eller uautorisert reklame eller salgsfremmende materiale eller søppelpost, spam eller kjedebrev; e. inneholder programvarevirus eller andre datakoder, filer eller programmer som er utviklet eller ment for å forstyrre, skade, grense, eller som forstyrrer riktig funksjon av programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller å skade eller få uautorisert tilgang til systemet , data, passord eller annen informasjon fra selskapet eller en tredjepart; f. er gjort i strid med en juridisk plikt knyttet til en tredjepart, for eksempel en kontraktsmessig plikt eller en plikt for tillit; eller g. utgir seg for å være en person eller enhet, inkludert enhver ansatt eller representant for selskapet.

5.2.- Du skal ikke direkte eller indirekte: (i) konvertere kode, demontere, foreta «reverse engineering», eller på annen måte forsøke å utlede kildekode eller underliggende ideer eller algoritmer for noen del av tjenesten, bortsett fra i den grad gjeldende lovgivning spesifikt forbyr slik begrensning; (ii) modifisere, oversette eller på annen måte lage avledede verk av enhver del av Tjenesten; eller (iii) kopiere, leie ut, lease, distribuere eller på annen måte overføre noen av de rettigheter som du mottar herunder. Du skal overholde alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.

6.- Eksterne nettsider

6.1.- Tjenesten kan tillate deg å lenke til andre nettsteder eller ressurser på internett, og andre nettsteder eller ressurser kan inneholde lenker til funde.no. Når du åpner tredjeparts nettsteder, gjør du det på egen risiko. Funde AS er ikke ansvarlig for innhold, funksjoner, nøyaktighet, lovlighet, hensiktsmessighet, eller andre aspekter av andre nettsteder eller ressurser.

7.2.- Inkludering av et annet nettsted via en kobling til nettstedet innebærer ikke godkjenning fra eller tilknytning til selskapet. Funde AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader knyttet til bruk av innhold, varer eller tjenester tilgjengelig gjennom tredjeparts nettside eller ressurs.

7.- Oppsigelse

7.1.- Funde AS kan avslutte din tilgang til tjenesten, uten grunn eller forvarsel, noe som kan resultere i tap og ødeleggelse av all informasjon knyttet til kontoen din. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du gjøre det ved å følge instruksjonene på nettstedet.

7.2.- Eventuelle avgifter til Funde AS er ikke refunderbare.

7.3.- Alle bestemmelsene i bruksvilkårene overlever oppsigelse, inkludert – men uten begrensning til - eierbestemmelser, garantifraskrivelsene, erstatning og ansvarsbegrensninger.

8.- Ansvarsfraskrivelse

8.1.- Selskapet har ikke forvaltningsansvar for deg. Du erkjenner at selskapet ikke har ansvar for noe av det følgende: hvilke brukere som får tilgang til nettstedet; hvilket innhold brukerne får tilgang til gjennom nettstedet; hvilke effekter innholdet kan ha på brukere; hvordan brukere kan tolke eller bruke innholdet; hvilke handlinger brukere kan utføre som følge av å ha blitt utsatt for innhold. Selskapet kan ikke garantere ektheten av data eller informasjon som brukerne oppgir om seg selv eller sine kampanjer og prosjekter. Du fritar selskapet fra alt ansvar for å ha kjøpt eller ikke kjøpt innhold gjennom nettstedet. Nettstedet kan inneholde, eller henvise deg til nettsteder som inneholder informasjon som noen mennesker kan finne støtende eller upassende. Selskapet gir ingen garantier vedrørende innhold på nettstedet, og selskapet er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, eller anstendighet av materialet funnet ved å bruke tjenesten.

8.2.- Selskapet garanterer ikke at innhold vil bli gjort tilgjengelig via tjenesten. Selskapet har ingen forpliktelse til å overvåke tjenesten eller innhold. Selskapet forbeholder seg retten til, når som helst, uansett årsak, og uten forvarsel å: (i) avbryte, avvise, avbryte, fjerne eller suspendere en kampanje eller et prosjekt; (Ii) fjerne, endre eller modifisere noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til, brukergenerert innhold; og (iii) fjerne eller blokkere brukere eller brukergenerert innhold. Funde AS forbeholder seg retten til ikke å kommentere årsakene til noen av disse handlingene.

8.3.- Nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil eller mangler. Funde AS er ikke ansvarlig for eventuelle typografiske eller tekniske feil, samt eventuelle prisfeil oppført på nettsiden. Nettstedet kan inneholde informasjon om muligheter som ikke er tilgjengelige overalt. En referanse til en mulighet på nettstedet betyr ikke at en slik mulighet er eller vil bli tilgjengelig når du ønsker å forfølge den. Funde AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og forbedringer til nettstedet når som helst uten varsel eller ansvar.

8.4.- Selskapet gir ingen garanti for konfidensialitet eller personvern til kommunikasjon eller informasjon som formidles på nettstedet eller en annen nettside knyttet til nettstedet eller for informasjon overført via nettverk som kan nås via nettstedet, eller på som på en annen måte et knyttet til din bruk av tjenesten. Vi ber våre brukere om å ikke lagre eller oppgi sensitiv informasjon, e-postadresser, eller annen elektronisk informasjon som en bruker kan anse som sensitiv. All informasjon knyttet til betaling holdes konfidensielt hos Lemon way som leverer betalingsløsningen. Les mer om Lemon way på www.lemonway.fr.

10.- Ansvarsbegrensning

10.1.- ikke i noe tilfelle skal Funde AS, eller selskapets direktører, ansatte, agenter, partnere, leverandører eller innholdsleverandører, være ansvarlig under kontrakt, for krenkelse av en rettighet, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annen juridisk eller rettferdig teori med hensyn til tjenesten (i) for eventuell tapt fortjeneste, tap av data, kostnader knyttet til erstatning av varer eller tjenester, eller spesielle, indirekte, straffende, eller følgeskader av noe slag, erstatningsvarer eller tjenester (uansett årsak), (ii) for alle «bugs», virus, trojanske hester eller lignende (uavhengig av kilden til opprinnelse), eller (iii) for noen direkte skader.

10.2.- Funde AS skal ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte eller tilfeldige tap eller skade påført av en bruker i forbindelse med nettstedet eller i forbindelse med bruk, eller manglende evne til å bruke nettstedet, noen nettsteder knyttet til det, og materialer postet på det, inkludert, uten begrensning til: a. tap av inntekt; b. tap av virksomhet; c. tap av fortjeneste eller kontrakter; d. tap av forventede besparelser; e. tap av data; f. tap av goodwill; g. bortkastet ledelse eller kontortid; eller h. for andre tap eller skader av noe slag, som er oppstått og/eller er forårsaket av skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på en annen måte.

11.- Elektronisk overlevering, regler om varsling og ditt samtykke

11.1.- Ved å bruke tjenesten samtykker du til å motta elektronisk informasjon fra Funde AS og selskapets partnere, inkludert meldinger, avtaler, lovpålagte opplysninger eller annen informasjon i forbindelse med tjenestene.

11.2.- Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til å motta elektronisk informasjon, må du slutte å bruke tjenesten.

12.- Lovvalg

12.1.- Disse bruksvilkårene (og ytterligere regler, retningslinjer eller retningslinjer innlemmet ved henvisning) skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til prinsipper for konflikter av lover.

12.2.- Du samtykker i at selskapet og dets tjenester er ansett som et passivt nettsted som ikke gir opphav til personlig jurisdiksjon over Funde AS eller dets eiere, datterselskaper, tilknyttede selskaper, etterfølgere, oppnevnte, ansatte, agenter, styremedlemmer, ledere eller aksjonærer.

13.- Integrasjon og ugyldighet

13.1.- Disse vilkårene for bruk og annet referert materiale er hele avtalen mellom deg og selskapet med hensyn til tjenesten, og erstatter all tidligere eller samtidig gitt kommunikasjon (enten muntlig, skriftlig eller elektronisk) mellom deg og selskapet med respekt til tjenesten, og styrer det fremtidige forholdet.

13.2.- Hvis en bestemmelse i vilkårene for bruk er funnet å være ugjennomførlig eller ugyldig, vil denne bestemmelsen begrenses eller elimineres i den grad det er nødvendig, slik at brukervilkårene ellers vil forbli i full kraft.

14.- Diverse

14.1.- Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, herunder der hvor feil resulterer fra forhold utenfor selskapets rimelige kontroll, inkludert, men uten begrensning til, mekaniske, elektroniske, eller kommunikasjonsmessige feil eller degradering.

14.2.- Vilkårene for bruk er personlig for deg, og kan ikke overdras eller overføres, bortsett fra med selskapets skriftlige samtykke.

14.3.- Selskapet kan overdra, overføre eller delegere noen av sine rettigheter og plikter etter denne avtalen uten samtykke.

Association Constitution §112 © 2019