Sebastian Tymi

Solidaritetsbrigadist for Latin-Amerikagruppene i Norge 2016

Støtt prosjekter

104% innsamlet
75% fullført
518,520 NOK finansiert
Utfører

Association Constitution §112 © 2017