Jan Christian Kielland

Prest og programutvikler i Norges KFUK-KFUM

Støtt prosjekter

104% innsamlet
75% fullført
518,520 NOK finansiert
Utfører

Association Constitution §112 © 2017