Robert Martinez

Tidligere olje og gassingeniør, nå jobber med fornybar energi i bygg og anlegg

x

Støtt prosjekter

104% innsamlet
75% fullført
518,520 NOK finansiert
Utfører

Association Constitution §112 © 2017