Jeg heter Anna og er leder for Spire, en ungdomsorganisasjon som jobber for en bærekraftig og rettferdig verden. Spires hovedtemaer er matsikkerhet, internasjonal handel, samt klima & miljø.

Prosjekter

104% innsamlet
75% fullført
518,520 NOK finansiert
Utfører

Støtt prosjekter

104% innsamlet
75% fullført
518,520 NOK finansiert
Utfører

Association Constitution §112 © 2017