Ferdigheter: aktivisme

Anna Karlsson

  • Bærekraftig jordbruk
  • Bærekraftig utvikling
  • Matsystemer
  • aktivisme
  • klimaendringer

Sebastian Tymi

Solidaritetsbrigadist for Latin-Amerikagruppene i Norge 2016
  • aktivisme
  • Lage kaffe
  • Drikke Kaffe


Skills and resources

Økonomi og administrasjon

Association Constitution §112 © 2019